ערר על החלטת ועדה מחוזית חיפה לתכנית חכ/ 707/ א- תחנת תדלוק זעירה בעתלית

ערר על החלטת ועדת מחוזית 08/ 84

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ועדה מחוזית חיפה לתכנית חכ/ 707/ א- תחנת תדלוק זעירה בעתלית
מספר: 08/ 84
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעתליתההרדוף
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 707/ איעוד שטח לתחנת תדלוק זעירה עתליתערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200901326/03/2009