ערר על החלטת ועדה מחוזית ירושלים בתכנית 11195 - מיתחם "המקשר"

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ועדה מחוזית ירושלים בתכנית 11195 - מיתחם "המקשר"
מספר: 10/ 42
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית11195התחדשות עירונית במתחם "המקשר" , שכונת קרית משהערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201101726/05/2011