ערר על החלטת ועדה מחוזית לאשר את ת.ד/91/101/02/2 דרל 12 מערבית לאילת

ערר על החלטת ועדת מחוזית 06/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ועדה מחוזית לאשר את ת.ד/91/101/02/2 דרל 12 מערבית לאילת
מספר: 06/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתד/ 2/ 02/ 101/ 91כניסה מערבית לאילתערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200700424/10/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200418306/09/2006