ערר על החלטת ועדה מחוזית לתו"ב תל-אביב לדחות את ת. הר/1941/א

ערר על החלטת ועדת מחוזית 06/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ועדה מחוזית לתו"ב תל-אביב לדחות את ת. הר/1941/א
מספר: 06/ 37
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 1941/ אשינויי יעוד קרקע מאזור חקלאי א' לשצ"פ,למרכז ספורט,לשב"צ,ולמגורים.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200419610/12/2006