ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז בתכנית בר/ 279 - בית העובד

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז בתכנית בר/ 279 - בית העובד
מספר: 10/ 23
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית עובד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 279בית עובדערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר31/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201004321/10/2010