ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז בתכנית מח/ 168 - גן לגאומי מרר

ערר על החלטת ועדת מחוזית 11/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז בתכנית מח/ 168 - גן לגאומי מרר
מספר: 11/ 59
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 168גן לאומי גבעות מררערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/07/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201202006/05/2012