ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכנית בר/ 109/ 3 - "אירוס הרחבה צפונית"

ערר על החלטת ועדת מחוזית 09/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכנית בר/ 109/ 3 - "אירוס הרחבה צפונית"
מספר: 09/ 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 109/ 3"אירוס" הרחבה צפונית.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200905322/10/2009