ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכנית בר/ 320 - תעשיה בני דרום (דרום)

ערר על החלטת ועדת מחוזית 09/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכנית בר/ 320 - תעשיה בני דרום (דרום)
מספר: 09/ 8
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנהבני דרום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 320תעשיה בני דרום (פרדס)ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200905215/10/2009