ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכנית עח/ 138/ 1/ 1- "נקודת חן" - הדר עם

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכנית עח/ 138/ 1/ 1- "נקודת חן" - הדר עם
מספר: 10/ 10
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרהדר עם
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 138/ 1/ 1נקןדת חן - הדר עם.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201003905/08/2010