ערר על החלטת ועדה מחוזית תל אביב לתכנית הר/ 4000 שדה התעופה הרצליה

ערר על החלטת ועדת מחוזית 09/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ועדה מחוזית תל אביב לתכנית הר/ 4000 שדה התעופה הרצליה
מספר: 09/ 34
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 4000שדה תעופה הרצליהערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200905605/11/2009