ערר על החלטת ועדת מחוזית מרכז בתכנית בר/ 300 - בית עלמין ברנר

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ועדת מחוזית מרכז בתכנית בר/ 300 - בית עלמין ברנר
מספר: 10/ 51
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 300התאמה והרחבת בית העלמין הקיים לקבורת נפטרי האזור ונפטרים חסרי דת.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201103725/09/2011