ערר על החלטת ו. מחוזילת מרכז לאשר תכנית מח/ 110 כביש 444 צפון

ערר על החלטת ועדת מחוזית 03/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזילת מרכז לאשר תכנית מח/ 110 כביש 444 צפון
מספר: 03/ 3
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על החלט ו. מחוזית לאשר את תכנית מח/ 119 כביש 444 צפון.
הפקדת התכנית נועדה לקדם תהליכים סטטוטוריים לסלילת כביש חדש 444.
המועצה מתנגדת ל:
1. העדר מתן הוראות לגבי מועדים לביצוע התכנית
2. העדר הוראות בדבר שיםוי לוועדה המקומית.
3. העדר הוראות בדבר טיפול אקוסטי לישובים הגובלים.
4. ניתוק גן יאשיה ממערכת הכבישם המאושרת.
5. העדר הוראות בדבר עריכת תכניות לצרכי רישום ותיקון גבולות משבצות של הישובים שנפגעים ע"י התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 119דרך מס' 444 קטע מגן יאשיה עד דרך 581.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/10/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200407115/09/2003