ערר על החלטת ו. מחוזית דרום בתכנית 2/ מק/ 409 - מועדון צלילה לנכים

ערר על החלטת ועדה למימי חופין 10/ מ/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית דרום בתכנית 2/ מק/ 409 - מועדון צלילה לנכים
מספר: 10/ מ/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילת
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ מק/ 409מועדון צלילה לנכים בחוף הדרומי אילתערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על ולחוף201100113/01/2011