ערר על החלטת ו. מחוזית דרום לדחות את ת. 28/234/02/6 /א

ערר על החלטת ועדת מחוזית 05/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית דרום לדחות את ת. 28/234/02/6 /א
מספר: 05/ 70
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןהודיה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234/ 28/ אגן ארועים סמוך לצומת הודיה -שקמיםערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200418814/06/2006