ערר על החלטת ו. מחוזית דרום ת. 7/ 02/ 305/ 31

ערר על החלטת ועדת מחוזית 03/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית דרום ת. 7/ 02/ 305/ 31
מספר: 03/ 15
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוועדה המחוזית אישרה את תכנית 7/ 02/ 305/ 31
הערר מוגש על אישור התכנית ליישוב יהודי ולא ליישוב בדואי.
התכנית אושרה בהתאם להחלטת ממשלה מ-21/07/02 פעלה להקמת ישוב קהילתי
משמר הנגב ב'.
העוררים טוענים לאפלייה ,בתכנית קודמת 7/ 02/ 305 שאושרה ב-92 יועד האיתור כסימבול לישוב לאוכלוסיה היהודית ורק מאוחר יותר בניגוד לדעת המועצה האיזורית והקיבוץ
ומתןך רצון טוב לקדם תכנון לישוב עבור שבט התרבין נעשה שימוש בסימבול
לטובת יישוב בדואי.
לאור סרוב שבט התרבין חוזרים בעצם ליישום התכנון המקורי בתכנית.
לגבי שבט אלעוקבי רק החלטת ממשלה יכולה להניע את ההליכיםלהקמתו שכן תכנית המיתאר הארצית והמחוזית הקיימות אינן מאפשרות הקמת ישובים חדשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305/ 31משמר הנגב ב'ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200400102/02/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200410301/01/2004