ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים בתכנית 12996 - בית שטראות הרחבת הכותל

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים בתכנית 12996 - בית שטראות הרחבת הכותל
מספר: 10/ 30
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201004820/12/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201004105/09/2010