ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים בתכנית 13075 - קריית הלאום משרד החוץ

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים בתכנית 13075 - קריית הלאום משרד החוץ
מספר: 10/ 41
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית13075תוספת אגף לבניין מגורים, קרית הלאום מתחם משרד החוץ הישןערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201102626/06/2011