ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר תכנית 3896/ א

ערר על החלטת ועדת מחוזית 02/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר תכנית 3896/ א
מספר: 02/ 9
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מדובר בתכנית לתוספת בניה לשם הרחבת שטח המוסד הקיים(אכסנית נוער)
הכולל בית כנסת, בין רחובות אגרון וקרן היסוד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושלים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/08/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200201215/07/2002