ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר תכנית 4711 מתחם הרכס

ערר על החלטת ועדת מחוזית 03/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר תכנית 4711 מתחם הרכס
מספר: 03/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הערר הוא על החלטת ו. מחוזית להקמת מתחם בתי מלון על רכס ארמון הנציב .
התכנית הופכת שטח ירוק לאיזור מלונאות ועיקרה הקמת ארבעה בתי מלון
ובהם 1,350 חדרים,כאשר הבנין הגבוה ביותר הינו בן 24 קומות.
הבניה חריגה בנפחה ובגובהה אפי הבניה יגרום לשינוי נופי משמעותי
ויהיה בבחינת כריתת הענף עליו אנו יושבים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4711מלונות ברכס ארמון הנציבערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200402409/06/2005