ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לדחות את תכנית 12322- רח' אבן עזרא 14 י-ם

ערר על החלטת ועדת מחוזית 08/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לדחות את תכנית 12322- רח' אבן עזרא 14 י-ם
מספר: 08/ 16
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאבן עזרא
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12322תוספת קומה לבניין דירות קיים , רחוב איבן עזרא 14, שכונת רחביהערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200800925/05/2008