ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לדחות את ת. 5323/ ב

ערר על החלטת ועדת מחוזית 06/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לדחות את ת. 5323/ ב
מספר: 06/ 8
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושלים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200420118/02/2007