ערר על החלטת ו. מחוזית י-ם לאישור התכנית 10986 - המושבה הגרמנית

ערר על החלטת ועדת מחוזית 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית י-ם לאישור התכנית 10986 - המושבה הגרמנית
מספר: 08/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםעמק רפאים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30008חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר30/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200801930/03/2008