ערר על החלטת ו. מחוזית י-ם לדחיית התכנית מי/ 1008 - "חוות צוק"

ערר על החלטת ועדת מחוזית 08/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית י-ם לדחיית התכנית מי/ 1008 - "חוות צוק"
מספר: 08/ 5
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 1008הקמת חווה תיירותית "חוות צוק" מדרום לנתיב הל"ה, מזרחית לגבעת ישעיהוערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200801930/03/2008