ערר על החלטת ו. מחוזית לאשר תכנית ג/ 9104 כפר תבור

ערר על החלטת ועדת מחוזית 02/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית לאשר תכנית ג/ 9104 כפר תבור
מספר: 02/ 29
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על החלטת הו. המחוזית על פיה נדחתה, בין היתר, התנגדות העוררת
לתכנית, שינוי ייעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים, שטחים ציבוריים, דרכים ושבילים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר תבור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17038חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200300921/07/2003