ערר על החלטת ו. מחוזית לגבי תכנית 8000 הרכבת הקלה

ערר על החלטת ועדת מחוזית 04/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית לגבי תכנית 8000 הרכבת הקלה
מספר: 04/ 6
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8000הקמת מערכת הסעת המונים - קו ראשוןערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200411222/09/2004