ערר על החלטת ו. מחוזית לגבי ת. 4982 ירושלים

ערר על החלטת ועדת מחוזית 04/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית לגבי ת. 4982 ירושלים
מספר: 04/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על החלטת ו. מחוזית להוצאת בניין 122 מגבולות תכנית 4982.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושלים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200412431/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200412314/10/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200412603/06/2004