ערר על החלטת ו. מחוזית לדחות את תכנית רח/ 2010/ 22 - ש.צ.פ מבנה לשימור

ערר על החלטת ועדת מחוזית 08/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית לדחות את תכנית רח/ 2010/ 22 - ש.צ.פ מבנה לשימור
מספר: 08/ 40
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 2010/ 22מתחם בנימין יעקבערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200806018/12/2008