ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז דרום לדחות את ת. 2/ 03/ 111/ 17 מרכז חוף אלמוג

ערר על החלטת ועדת מחוזית 04/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז דרום לדחות את ת. 2/ 03/ 111/ 17 מרכז חוף אלמוג
מספר: 04/ 22
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעודי קרקע, קביעת זכויות ומגבלות בניה חדשות, הזזת הדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 111/ 17מרכז חוף אלמוג - אילתערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200401309/12/2004