ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז המרכז לאשר בתנאים את ת. גז/ 7/ 13/ ב

ערר על החלטת ועדת מחוזית 07/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז המרכז לאשר בתנאים את ת. גז/ 7/ 13/ ב
מספר: 07/ 10
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכפר ביל"ו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 7/ 13/ בשינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מסחר,כפר בילו.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200802110/04/2008