ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז הצפון לאשר את תכנית ג/15798 מס"ב עכו נהריה

ערר על החלטת ועדת מחוזית 06/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז הצפון לאשר את תכנית ג/15798 מס"ב עכו נהריה
מספר: 06/ 50
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןעכועכו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 15798הרחבת רצועת מסילת ברזל חיפה - נהריה בקטע עכו - נהריהערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200420619/04/2007