ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז מרכז בתכנית תא/ 2971- חניון בכיכר רבין

ערר על החלטת ועדת מחוזית 09/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז מרכז בתכנית תא/ 2971- חניון בכיכר רבין
מספר: 09/ 59
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2971חניון ככר רביןערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/04/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201201501/04/2012