ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז מרכז לדחות ת.בר/245דיור מוגן ותחנת תדלוק

ערר על החלטת ועדת מחוזית 05/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז מרכז לדחות ת.בר/245דיור מוגן ותחנת תדלוק
מספר: 05/ 11
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 245דיור מוגן + תחנת דלק.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200415914/09/2005