ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז תל-אביב לאשר בתנאים את ת. תא/ 2650/ ב

ערר על החלטת ועדת מחוזית 05/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז תל-אביב לאשר בתנאים את ת. תא/ 2650/ ב
מספר: 05/ 37
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2650/ בשימור מבנים ואתרים בתל-אביבערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200801321/02/2007