ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז בתכנית גז/ 29/ 28/ א - גן ארועים בנען

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז בתכנית גז/ 29/ 28/ א - גן ארועים בנען
מספר: 10/ 16
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרנען
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 29/ 28/ אגן אירועים בנעןערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201004321/10/2010