ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאישור תכנית בר/ 301 שערי אברהם, אזור תעשייה

ערר על החלטת ועדת מחוזית 08/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאישור תכנית בר/ 301 שערי אברהם, אזור תעשייה
מספר: 08/ 19
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200805502/11/2008