ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר את תכנית רח/ 2200 גן הפקאן

ערר על החלטת ועדת מחוזית 06/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר את תכנית רח/ 2200 גן הפקאן
מספר: 06/ 26
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200419913/12/2006