ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר בתנאים את ת. מח/ 137/ א

ערר על החלטת ועדת מחוזית 05/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר בתנאים את ת. מח/ 137/ א
מספר: 05/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר
מרכזשרונים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 137/ אכביש 57 - עוקף כפר יונהערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200403716/03/2005