ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את תכנית בר/ 152/ 17

ערר על החלטת ועדת מחוזית 05/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את תכנית בר/ 152/ 17
מספר: 05/ 72
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 152/ 17אזור אחסנה ומסחר.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200415607/11/2005