ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את תכנית הצ/ 210/1/5 תל מונד

ערר על החלטת ועדת מחוזית 06/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את תכנית הצ/ 210/1/5 תל מונד
מספר: 06/ 22
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 210שינוי קוי בניין,שינוי של הוראות, תוספת לזכויות הבניהערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200425724/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200423404/07/2007