ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את ת. אל4/4/195 אל עד

ערר על החלטת ועדת מחוזית 06/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את ת. אל4/4/195 אל עד
מספר: 06/ 6
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתאל/ 195/ 4/ 4שינוי יעוד מש.צ.פ לש.ב.צ.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר31/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200420024/01/2007