ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את ת. מס' עח/15/35 בית יצחק

ערר על החלטת ועדת מחוזית 07/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את ת. מס' עח/15/35 בית יצחק
מספר: 07/ 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית יצחק-שער חפר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200700111/10/2007