ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לתכנית רח/ 1000/ א/ 26 - שמוש במבנה קיים-רחובות

ערר על החלטת ועדת מחוזית 09/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לתכנית רח/ 1000/ א/ 26 - שמוש במבנה קיים-רחובות
מספר: 09/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 1000/ א/ 26שמוש במבנה קיים גם למשרד לבעל מקצוע חופשי.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200902804/06/2009