ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר בתנאים את ת. ג/ 14045 גן לאומי נחל צלמון

ערר על החלטת ועדת מחוזית 05/ 74

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר בתנאים את ת. ג/ 14045 גן לאומי נחל צלמון
מספר: 05/ 74
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5868גן לאומי צלמוןערר על
תוכניתג/ 14045גן לאומי נחל צלמוןערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר31/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200417421/06/2006