ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר תכנית מס' ג/ 9401 כפר תבור

ערר על החלטת ועדת מחוזית 02/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר תכנית מס' ג/ 9401 כפר תבור
מספר: 02/ 35
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ע"פי התכנית המוצעת חותכים שלושה כבישים את החלקה
חלק אחד מהדרךהמתוכננת לאורך החלקה הינו ברוחב של 12 מ'.
בחלק אחר של החלקה נקבע ש.צ.פ
סה"כ מפסיד העורר למעלה מ40% משטח החלקה.
מבקש להקטין את רוחב הדרךל6מ',ואת הש.צ.פ לקחת מחלקה אחרת.
כמו כן מבקש לקבוע כי הדרך תעבור : מחצית בחלקתו, ומחצית בחלקה סמוכה.
לסיכום : מבקש לחלק את הנטל בינו לבין החלקות הסמוכות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר תבורכפר תבור
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200300921/07/2003