ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לדחות את ת. ג/ 13431 אעבלין

ערר על החלטת ועדת מחוזית 03/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לדחות את ת. ג/ 13431 אעבלין
מספר: 03/ 29
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של הקרקע הכלולה בתכנית משטח חקלאי לשטח ל"חווה חקלאית" ע"מ לתת לגיטימציה לבתי מגורים הקיימים בשטח התכנית, וע"מ לאפשר התפתחות מבוקרת של החווה.
הוועדה המחוזית דחתה את התכנית כי היא חורגת מתכנית האב והמתאר של אעבלין,משוללת תשתיות ביוב אלמנטריות, אינה מקושרת לישוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13431שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חווה חקלאיתערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200402920/09/2004