ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לתכנית ג/ 16465 - יפיע - תכנית מתאר

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לתכנית ג/ 16465 - יפיע - תכנית מתאר
מספר: 10/ 6
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 16465תוכנית מתאר יפיעערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201003218/07/2010