ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א בתכנית תא/ 3596 - מתחם ליבר

ערר על החלטת ועדת מחוזית 09/ 62

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א בתכנית תא/ 3596 - מתחם ליבר
מספר: 09/ 62
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 3596מתחם ליברערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201001418/03/2010