ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א לאשר את תכנית תא/ 2378/ א נמל יפו

ערר על החלטת ועדת מחוזית 05/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א לאשר את תכנית תא/ 2378/ א נמל יפו
מספר: 05/ 29
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2378/ אנמל יפו העתיקה.ערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200413230/11/2005