ערר על החלטת ו. מחוזית תל-אביב לתכנית תא/ 3312 - "מבצע קדש"

ערר על החלטת ועדת מחוזית 09/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזית תל-אביב לתכנית תא/ 3312 - "מבצע קדש"
מספר: 09/ 22
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפו
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200904302/09/2009