ערר על החלטת ו. מחוזיתירושליםלאשר את תוכנית 6178 ארמון הנציב ירושלים

ערר על החלטת ועדת מחוזית 02/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו. מחוזיתירושליםלאשר את תוכנית 6178 ארמון הנציב ירושלים
מספר: 02/ 38
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התוכנית עוסקת בהקמת מגדל תצפית בגובה 140מ' ומעלין סוללת אנטנות
בגובה 25מ'(סה"כ 165מ') בנקודה הגבוהה ביותר ברכס ארמון הנציב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6178שינוי במערך יעודי הקרקע - נקודת ציון תיירותית בטיילת ארמון הנציבערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200300711/06/2003